Henk Lalji (PvdA)

In juni 2007 raakte Henk Lalji, PvdA raadslid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Hierin kwam naar voren dat Lalji zich een aantal keer schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door … Lees meer

Mala Eckhardt-Angna (PvdA)

In juni 2007 raakte Mala Eckhardt-Angna, PvdA raadslid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Hierin kwam naar voren dat Eckhardt zich een aantal keer schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door … Lees meer

André Bhola (PvdA)

In juni 2007 raakte André Bhola, deelraadsvoorzitter van de PvdA in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Daarin kwam sowieso al naar voren dat 20 van de 66 politici in stadsdeel Zuidoost nevenfuncties vervulden bij … Lees meer