Margriet van Tulder (Groenlinks)

Margriet van Tulder raakte in oktober 2013 in opspraak nadat zij zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling in haar ambt als Provinciaal Statenlid in Limburg en haar rol als directeur en oprichtster van de educatieve stichting “Ithaka Science Center”. Dit kwam naar voren nadat er een vernietigend rapport verscheen dat … Lees meer