Ko Hooijmans (VVD)

Voormalig VVD-wethouder Ko Hooijmans van de gemeente Maasdriel raakte in 2010 in opspraak toen bleek dat hij gedurende twee jaar verzuimd had zijn extra neven inkomsten te hebben opgegeven terwijl hij tegelijkertijd ook wachtgeld ontving van de gemeente. Hierdoor verkreeg hij onterecht te veel wachtgeld. Dit bleek nadat BING … Lees meer

Job Dresden (PvdA)

PvdA-wethouder Job Dresden van de gemeente Rijnwoude nam in december 2012 ontslag nadat een weblog had gemeld dat hij teveel had verdiend boven zijn VUT-uitkering.
De Alphense blogger Machiel van der Schoot schreef een column over de financiële situatie van de wethouder en beschuldigde Dresden dat hij de bedrijfswinst … Lees meer

Mala Eckhardt-Angna (PvdA)

In juni 2007 raakte Mala Eckhardt-Angna, PvdA raadslid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Hierin kwam naar voren dat Eckhardt zich een aantal keer schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door … Lees meer

André Bhola (PvdA)

In juni 2007 raakte André Bhola, deelraadsvoorzitter van de PvdA in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Daarin kwam sowieso al naar voren dat 20 van de 66 politici in stadsdeel Zuidoost nevenfuncties vervulden bij … Lees meer

Kees Francis (VVD)

Kees Francis, namens de VVD oud-fractieleider in de gemeenteraad van Harenkarspel, raakte in oktober 2011 in opspraak toen bleek dat hij 7 maanden lang zichzelf onrechtmatig toegang had verschaft tot de email accounts van zijn politieke tegenstanders. Dit bleek nadat er een BING rapport verscheen die de integriteit van Francis … Lees meer

Wilma Verver (VVD)

Wilma Verver stapte in mei 2011 op als burgemeester van Schiedam, nadat er een toestroom van negatieve publiciteit rond haar functioneren aan het licht kwam. Nadat het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) een vernietigend rapport over haar had geschreven, wilde de Schiedamse gemeenteraad haar ‘eervolle’ ontslag zelfs omzetten in ‘oneervol’. … Lees meer