Henk Lalji (PvdA)

In juni 2007 raakte Henk Lalji, PvdA raadslid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Hierin kwam naar voren dat Lalji zich een aantal keer schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door … Lees meer

Wim Cornelis (PvdA)

In 2011 kwam voormalig burgemeester van Gouda Wim Cornelis enkele malen negatief in het nieuws toen naar buiten kwam dat hij de schijn van belangenverstrengeling tegen zich had bij het bouwen van een vakantiehuis in Ghana. Hij liet dit huis namelijk zonder vergunning bouwen in Elmina, een zusterstad van Gouda, … Lees meer

Mala Eckhardt-Angna (PvdA)

In juni 2007 raakte Mala Eckhardt-Angna, PvdA raadslid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Hierin kwam naar voren dat Eckhardt zich een aantal keer schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door … Lees meer

Els Verdonk (PvdA)

Els Verdonk raakte eind 2006 in opspraak toen uitlekte dat zij, ondanks een negatief advies, haarzelf een vergunning had verleend voor de bouw van een serre. Ze was op dat moment namens de PvdA wethouder van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.
In begin 2000 wilde Verdonk een ruim drie meter hoge serre … Lees meer

Mariko Peters (Groenlinks)

Mariko Peters was van 2006 tot 2012 namens Groenlinks lid van de Tweede Kamer. Zij kwam in opspraak toen er een schijn van belangenverstrengeling rond haar functioneren als voormalig diplomaat op de Nederlandse ambassade in Afghanistan landelijk in de media kwam.
Peters bracht een positief advies uit over een subsidieverzoek … Lees meer

André Bhola (PvdA)

In juni 2007 raakte André Bhola, deelraadsvoorzitter van de PvdA in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Daarin kwam sowieso al naar voren dat 20 van de 66 politici in stadsdeel Zuidoost nevenfuncties vervulden bij … Lees meer

Margriet van Tulder (Groenlinks)

Margriet van Tulder raakte in oktober 2013 in opspraak nadat zij zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling in haar ambt als Provinciaal Statenlid in Limburg en haar rol als directeur en oprichtster van de educatieve stichting “Ithaka Science Center”. Dit kwam naar voren nadat er een vernietigend rapport verscheen dat … Lees meer