Arnold van den Broek (CDA)

Het Maldense gemeenteraadslid Arnold van den Broek kwam eind 2003 in opspraak toen bleek dat bij een stemming in de raad over het verlagen van de prijs van enkele bouwkavels hij daar zelf persoonlijk gewin bij had. Een bouwkavel in de wijk Hoogenhof in Malden had als bestemming daar nieuwbouw te plaatsen. Van den Broek stond zelf op de gegadigden lijst voor zo’n bouwkavel. Namens het CDA stemde hij dan ook voor de verlaging van de grondprijs.

Zijn stem bleek van doorslaggevend belang aangezien het voorstel met de kleinst mogelijke meerderheid werd aangenomen.