Egbert Doest (PvdA)

In juni 2007 raakte Egbert Doest, fractielid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht.
Hierin kwam naar voren dat Doest zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door de stichting de Bolletrie, een sociëteit voor oudere Surinaamse mannen en vrouwen van boven de veertig jaar.
Doest verzuimde te melden dat hij banden had met deze stichting terwijl hij als raadslid zich actief bemoeide met de besluitvorming over subsidiëring van deze instelling.

Stichting de Bolletrie kwam later nog negatief in het nieuws toen bleek dat het jarenlang weigerde de huur te betalen. Uiteindelijk werd het in 2013 opgedoekt.