Henk Lalji (PvdA)

In juni 2007 raakte Henk Lalji, PvdA raadslid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Hierin kwam naar voren dat Lalji zich een aantal keer schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door instellingen die tevens door de gemeente gesubsidieerd werden. Bovendien concludeerde de Rekenkamer dat Lalji een aantal maal actief deelgenomen had in gemeentelijke besluitvormingen die van toepassing waren op die instellingen waar hij belangen bij had.
Zo zou “HCC Vikaash”, een organisatie waar Lalji betrokken bij was, voordeel hebben gehad van de besluitvormingen in de raad. Een motie om geldsubsidie aan “HCC Vikaash” stop te zetten werd onder andere door Lalji tegengehouden door actief te hebben geparticipeerd en deelgenomen aan de stemming over de motie.