Wim Cornelis (PvdA)

In 2011 kwam voormalig burgemeester van Gouda Wim Cornelis enkele malen negatief in het nieuws toen naar buiten kwam dat hij de schijn van belangenverstrengeling tegen zich had bij het bouwen van een vakantiehuis in Ghana. Hij liet dit huis namelijk zonder vergunning bouwen in Elmina, een zusterstad van Gouda, en was er in de drie en een half jaar daarvoor al twaalf keer op kosten van de belastingbetaler heen gevlogen. Uit een onafhankelijk onderzoek van KPMG bleek dat de aannemer van de bouw in Ghana banden had met Gouda, iets wat Cornelis in eerste instantie altijd ontkende. Verder concludeerde het rapport dat er teveel zakelijke relaties van de gemeente Gouda betrokken waren bij het tot stand komen van de vakantiewoning.
Dubieus was ook de verkoop van een Ghanese plasticfabriek aan de aannemer van de vakantiewoning aangezien de gemeente Gouda een zakelijk belang had in de fabriek.
Wim Cornelis diende enkele maanden later zijn ontslag in, hij werd door de zittende raad benoemd tot ereburger.