Alex Bolhuis (CDA)

Burgemeester Alex Bolhuis moest in 2006 vertrekken uit Raalte nadat het gehele gemeentebestuur het vertrouwen in hem had opgezegd. Op dat moment was Bolhuis pas één jaar actief in diens functie als burgervader.
Bolhuis zou op een lokale website met beledigende teksten zijn ongenoegen hebben geuit over enkele mede-raadsleden. Dit deed hij echter onder verschillende pseudoniemen terwijl Bolhuis in de veronderstelling was dat hij dit anoniem deed.
Toen de krant De Stentor lucht kreeg van het feit dat verschillende geplaatste reacties allemaal terug te herleiden waren naar het IP adres van de privé-computer in de woning van Bolhuis, geraakte de burgemeester in opspraak.
Zo zou hij geschreven hebben onder de namen Lex, Peter, Emma en Frank. Als “Emma” zou hij hebben gepleit voor een ambtswoning in Raalte, welke dan gefinancierd zou moeten worden door de gemeente zelf.
Bolhuis ontkende de teksten op internet te hebben gezet, maar gaf aan te weten wie dat dan wel vanuit zijn woning had gedaan. Bolhuis wilde de naam echter nooit prijsgeven.
De gemeenteraad ging hier niet mee akkoord en steunde unaniem een tegen Bolhuis gerichte motie.
Tevergeefs probeerde Bolhuis sindsdien via de rechter nog een afkoopsom te bedingen.