Wim Scheerder (PvdA)

Wim Scheerder, namens de PvdA voormalig gedeputeerde van de provincie Gelderland, werd in 2005 veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden wegens het vervalsen van documenten. Deze bestuurscrisis kreeg in de media de bijnaam “Geldergate“.
Scheerder trad eerder in 2001 al af toen naar voren kwam dat er fraude was gepleegd bij het evenementenbeleid, een portefeuille dat aan hem toebehoorde. Volgens Scheerder deed hij dit onder druk van commissaris van de Koningin Jan Kamminga (VVD), die beweerde dat anders minister Klaas de Vries hem weg zou sturen mocht Scheerder niet vrijwillig vertrekken.
De rechtbank achtte bewezen dat Scheerder ten onrechte zijn handtekening had gezet onder een vervalst document waarmee een organisatiebureau een krediet van 1,35 miljoen gulden wist te verkrijgen bij de bank.
Scheerder spande later een civiele procedure aan tegen Kamminga om eerherstel te bemachtigen. De rechter ging met Scheerder mee dat Kamminga de waarheid (waaronder de bewering dat minister Klaas de Vries zou ingrijpen ten tijde “Geldergate“) diverse malen had verdraaid. Dit leidde later ook tot een motie van treurnis jegens Kamminga, ingezet door De Provinciale Staten in Gelderland.