Wiel Vossen (CDA)

Op 19 augustus 1994 werd Wiel Vossen, oud-burgemeester van Gulpen, in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en een geldboete van 12.000 gulden. Ook mocht hij gedurende 5 jaar geen openbaar ambt meer vervullen.
Deze straf was een verdubbeling van wat Vossen een jaar eerder had gekregen voor corruptie, valsheid in geschrifte en belastingontduiking. De rechtbank achtte bewezen dat er giften van aannemers -en wegenbouwbedrijven werden aangenomen. In ruil daarvoor zou Vossen gepoogd hebben om gemeentelijke opdrachten aan deze bedrijven te vergeven. Tevens verwelkomde Vossen materialen voor de bouw van zijn woning en de aanleg van een keuken en zou door middel van onjuiste aangifte de belastingen hebben ontdoken. Vossen ontkende altijd elke vorm van corruptie.
Aan de hand van de veroordeling werd Vossen door de minister oneervol ontslagen. Hij overleed in 2012.