Pierre Diederen (SP)

Voormalig Statenlid Pierre Diederen uit Limburg werd in februari 2012 veroordeeld tot het betalen van een geldboete wegens het vernielen van een reclamedoek. Diederen, altijd een fel tegenstander geweest van reclame-uitingen, bleef lange tijd ontkennen dat hij de bewuste vernieler was. Toen het Forensisch Instituut met zekerheid kon bevestigen dat het Diederen was die op camerabeelden het reclamedoek doorsneed, werd hij veroordeeld tot een boete van € 350,-. Diederen werd al eerder door verschillende bedrijven voor de rechter gesleept op verdenking van vernieling, hij werd echter altijd op vrije voeten gesteld wegens gebrek aan bewijs.
In 2008 was er ook al de nodige controverse rondom zijn persoon. Na onafhankelijk onderzoek van bureau Ernst & Young kwam naar voren dat Diederen lange tijd emails kon inlezen die niet voor hem waren bedoeld, maar voor het CDA. Diederen won hierdoor politiek gevoelige informatie in en gebruikte deze voor eigen gewin. Het werd Diederen aangerekend dat hij in eerste instantie beweerde maar 12 emails te hebben ingelezen, terwijl hij volgens het rapport (dankzij een fout van de provincie) berichten kreeg toegespeeld in de periode tussen januari en september 2008.
De SP besloot hierop zijn zetel terug te vragen, maar zag tot ontsteltenis dat Diederen verder ging als éénmansfractie.