Enric Hessing (VVD)

Enric Hessing, namens de VVD voormalig Tweede Kamerlid en tevens ex-burgemeester van Rijnwoude, raakte in maart 2005 in opspraak toen de gemeente Rijnwoude aangifte tegen hem deed wegens valsheid in geschrifte. De gemeente kwam na intern onderzoek tot de conclusie dat sinds het aantreden van Hessing in maart 2004 op bijna elke declaratie iets aan te merken was en sprake zou zijn van “sjoemelen”. Het zou gaan om enkele duizenden euro’s. Hessing gaf direct aan de teveel gedeclareerde bedragen terug te betalen. Desalniettemin zegde de gemeenteraad het vertrouwen op in de burgemeester, waarna Hessing besloot af te treden. Justitie zou later de zaak seponeren vanwege onvoldoende bewijs.