Mala Eckhardt-Angna (PvdA)

In juni 2007 raakte Mala Eckhardt-Angna, PvdA raadslid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Hierin kwam naar voren dat Eckhardt zich een aantal keer schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door instellingen die tevens door de gemeente gesubsidieerd werden. Bovendien concludeerde de Rekenkamer dat Eckhardt een aantal maal actief deelgenomen had in gemeentelijke besluitvormingen die van toepassing waren op die instellingen waar zij belangen bij had. Veel van deze functies had zij verzuimd op te geven bij de gemeente.
Na het verschijnen van het rapport werd Eckhardt geschorst. Toen de lokale PvdA fractie een “contra-expertise” subsidieerde en liet uitvoeren door BING, verscheen er een nieuw rapport die een mildere kijk schetste op de belangenverstrengeling. Eckhardt mocht hierop terugkeren in de fractie. Als gevolg hiervan besloot de Rekenkamer alle taken neer te leggen omdat het geen vertrouwen meer voelde in het instituut.