Aleid Wolfsen (PvdA)

Voormalig Tweede Kamerlid Aleid Wolfsen raakte in zijn ambt als burgemeester van Utrecht in de periode 2008-2013 verschillende malen negatief in het nieuws.
Zo overleefde Wolfsen in 2009 een motie van wantrouwen toen bekend werd dat hij de uitgever van huis-aan-huisblad “Ons Utrecht” gevraagd had een uiterst kritisch artikel over hem niet te publiceren. In de editie waar het artikel al gedrukt was gaf Wolfsen de opdracht deze oplage van 120.000 exemplaren te vernietigen. In het gewraakte stuk beweerde emeritus hoogleraar bestuursrecht Twan Tak dat Wolfsen ten onrechte de gemeente liet opdraaien voor de huur van een appartement, in totaal ging het om € 17.000.
In 2011 overleefde Wolfsen wederom een motie van wantrouwen. Een Utrechts homostel uit de wijk Leidsche Rijn besloot na ernstige bedreigingen en intimidaties te vertrekken uit de stad. De details die in het dossier naar voren kwamen zorgden voor de nodige consternatie in de landelijke media. Hoewel Wolfsen verklaarde dat er alles op alles was gezet om het homostel te helpen, bleek dat er vrijwel niets gedaan was met de zes aangiften die eerder waren ingediend bij de politie. Saillant detail hierin was dat cruciale overleggen tussen hem en het Openbare Ministerie zonder opgaaf van reden vernietigd waren geweest.
Met tussendoor nog meerdere incidenten die volgden en in 2012 wederom een motie van wantrouwen, besloot Wolfsen in 2013 zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. Dit besluit strookte met de kritiek die ook vanuit de PvdA top op diens functioneren naar buiten was gekomen.