Charl Schwietert (VVD)

Lange tijd had voormalig VVD staatssecretaris van Defensie Charl Schwietert de twijfelachtige eer om de kortste bewindsperiode voor een regeringslid ooit op zijn naam te hebben staan, dit record werd echter in 2002 verbroken door Philomena Bijlhout (LPF). Schwietert was in 1982 voor drie dagen staatssecretaris nadat Ed Nijpels hem op persoonlijke titel naar voren had geschoven. Direct na zijn benoeming raakte hij in opspraak toen bleek dat hij ten onrechte zichzelf een doctorandus titel had toegedicht. Ook beweerde hij ten onrechte een luitenant te zijn geweest in het leger. Ondanks de kortstondige periode op het Ministerie van Defensie verkreeg Schwietert wel twee jaar het recht op ruim 80 procent van zijn salaris aan wachtgeld.
In 1994 beweerde Schwietert alsnog een doctorstitel te hebben behaald aan de Amerikaanse Hawthorne Universiteit, en zodoende eerherstel te hebben verkregen. Een jaar later kwam Schwietert wederom ter discussie toen bekend werd dat deze universiteit niet onder academische kringen erkend werd, ook speelden er geruchten dat Schwietert documenten had vervalst om toegelaten te worden op de universiteit. Schwietert besloot hierop in 1998 zijn graad weer in te leveren.