Fons Heuts (CDA)

Fons Heuts, voormalig wethouder en huizenmakelaar in de gemeente Nuth, werd in februari 1987 in staat van beschuldiging gesteld voor valsheid in geschrifte en oplichting bij de verkoop van negentien premie A-woningen in Nuth. Degenen die geïnteresseerd waren in de woningen konden overgaan tot koop op voorwaarde dat een bedrag onder de tafel werd betaald, dit zou in totaal om 100.000 gulden zijn gegaan. Heuts zou destijds het geld aan bouwbedrijf Habets BV hebben doorgesluisd om de stichtingskosten van die huizen te drukken en zodoende de rijkssubsidies niet in gevaar te brengen.
Justitie kwam in januari 1988 tot een schikking met Heuts, na het betalen van 10.000 gulden boete werd een gang naar de rechtbank vermeden. Tevens mocht hij zijn makelaarslicentie behouden. Heuts ontkende altijd elke beschuldiging aan diens adres. In 1983 werd echter al eens eerder een onderzoek door het VROM ingesteld naar Heuts, vanwege diens dubbelrol als wethouder alsmede makelaar/assuradeur in de gemeente. In het onderzoek werden toen geen ongeoorloofde praktijken aangetroffen.
In 2014 raakte Heuts wederom in opspraak toen in de woning van zijn zoon (gelegen direct schuin tegenover de woning van Heuts) een wietplantage werd ontdekt. Heuts ontkende op de hoogte te zijn geweest van de plantage.