Peter van den Baar (PvdA)

Peter van den Baar, voormalig burgemeester van de gemeenten Goirle en Ootmarsum, werd in 2011 veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een geldboete van € 30.000 wegens valsheid in geschrifte en onjuiste belastingaangiften. Van der Baar pleegde deze strafbare feiten met als doel om Ad Govaarts, oud-directeur van de sociale werkvoorzieningsschap “Top Craft”, aan een hoger salaris te helpen. Govaarts zou op papier in dienst van de gemeente Oldenzaal komen te staan en niet meer bij Top Craft. Govaarts kreeg naast een werkstraf van 150 uur ook een geldboete van € 50.000. De Almelose rechtbank wilde eigenlijk celstraffen opleggen, maar hield rekening met de hoge leeftijd van beide heren.
Van den Baar was in het verleden zelf ook al bestuurslid bij Top Craft, maar moest in 2003, samen met Govaarts, het veld ruimen na een vernietigend rapport over het mismanagement van het bestuur.
In 1997 was er ook al veel rumoer rond zijn burgemeesterschap van Goirle. Zo zouden er 70 ambtenaren zijn geweest die het vertrouwen in hem hadden opgezegd nadat het Amsterdamse onderzoeksbureau “Bakkenist” een rapport schreef en concludeerde dat Van den Baar deels laakbaar had gehandeld bij het aanbesteden van openbare werken. Van den Baar bleef steevast op persoonlijke titel opdrachten uitgeven aan dezelfde aannemer, ook al rekende deze een tarief wat soms 53 procent hoger lag dan het normale tarief. Nadat de verhoudingen in de gemeenteraad volledig escaleerde verdween Van den Baar maandenlang in de ziektewet.