Cees Sinke (CDA)

Van 1995 tot 2004 was Cees Sinke namens het CDA burgemeester van de gemeente Goedereede. In 2004 ontstond er een klein schandaal toen bekend werd dat hij in 2000, zonder de gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen, een vermogensverklaring had ondertekend waarin de gemeente zich garant stelde voor een lening van 12,5 miljoen gulden aan de visafslag “United Fish Auctions” (UFA). Pikant detail hierin was dat Sinke op dat moment tevens voorzitter van de raad van commissarissen was van UFA. Toen de Rabobank in 2002 de gemeente wees op de afgegeven verklaring, verklaarde Sinke zich niet te kunnen herinneren ooit zijn handtekening te hebben gezet. Echter, nadat de Bredase rechter H. van Gameren zijn onderzoeksrapport had gepubliceerd, bleek dat Sinke niet éénmaal, maar tot tweemaal toe zijn handtekening onder een garantieverklaring had gezet. Naar aanleiding van dit rapport besloot Sinke af te treden.
In 2010 werd Sinke geridderd in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten als voorman van de plaatselijke reddingsmaatschappij, een rol die hij sinds 1996 had ingevuld.