Els Verdonk (PvdA)

Els Verdonk raakte eind 2006 in opspraak toen uitlekte dat zij, ondanks een negatief advies, haarzelf een vergunning had verleend voor de bouw van een serre. Ze was op dat moment namens de PvdA wethouder van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.
In begin 2000 wilde Verdonk een ruim drie meter hoge serre laten bouwen in haar achtertuin. Haar buren protesteerden hiertegen en besloten naar de beroepscommissie te stappen. Deze stelde de buren in het gelijk en gaf het advies de vergunning niet te verlenen. Nadat Verdonk dit advies negeerde besloot een buurvrouw naar de civiele rechter te stappen. Deze oordeelde vervolgens dat de vergunning nooit verleend had mogen worden waarna Verdonk dit alsnog moest intrekken.
Toen er klachten verschenen rond de gang van zaken werd het Bureau Integriteit ingeschakeld om onderzoek te doen naar de mogelijke belangenverstrengeling en vriendjespolitiek in het stadsdeel. In een geheim gehouden rapport kwamen zij enkel tot de conclusie dat Verdonk er “niet voldoende in geslaagd was om de schijn van belangenverstrengeling te minimaliseren”. Verdonk verklaarde dat zij de vergunningaanvraag had doorgespeeld naar haar collega-ambtenaren. Deze gaven in het rapport echter aan nooit bemoeienis te hebben gehad met dit dossier.
Het rapport kreeg later de nodige kritiek omdat het geen aanbevelingen tot represailles deed.