Mariko Peters (Groenlinks)

Mariko Peters was van 2006 tot 2012 namens Groenlinks lid van de Tweede Kamer. Zij kwam in opspraak toen er een schijn van belangenverstrengeling rond haar functioneren als voormalig diplomaat op de Nederlandse ambassade in Afghanistan landelijk in de media kwam.
Peters bracht een positief advies uit over een subsidieverzoek die haar toenmalige partner Robert Kluijver had aangevraagd. Het verzoek werd ingewilligd waarna Kluijver het bedrag van € 38.000 kreeg toebedeeld.
Peters ontkende in eerste instantie een amoureuze relatie ten tijde van het subsidieverzoek te hebben gehad met Kluijver. Die stelling werd gênant toen de Volkskrant email-verkeer tussen Peters en Kluijver publiceerde dat het tegendeel beweerde.
Een onderzoek dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken vervolgens instelde, concludeerde dat Peters “niet beïnvloed was door haar privé-gevoelens” maar dat ze wel “openheid had moeten geven over haar privé-relatie met de aanvrager van de subsidie.”
Partijleider Jolande Sap raakte vervolgens ook in opspraak toen journaliste Lise Witteman beweerde te zijn geïntimideerd om niet met dit verhaal naar buiten te komen.
In 2012 maakte Peters bekend niet te willen terugkeren in de Tweede Kamer. In 2013 maakte ze echter haar politieke comeback als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.