Gee Craenen (VVD)

Voormalig VVD-wethouder Gee Craenen uit Echt werd op 7 april 1992 veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voorwaardelijk voor het aannemen van steekpenningen van de Klimmense wegenbouwer Sjaak Baars. Het zou zijn gegaan om het bedrag van 70.000 gulden. In ruil daarvoor zou Baars opdrachten hebben gekregen voor de gemeente. Craenen, wethouder van financiën in de periode 1982-1986,  heeft altijd beweerd dat het slechts om een lening zou zijn gegaan. De rechtbank verklaarde echter dat Craenen “de onkreukbaarheid van de ambtenarenstand ernstig in diskrediet heeft gebracht”. Craenen werd een jaar later in hoger beroep wederom in het ongelijk gesteld.