Gerard Huijpen (VVD)

Voormalig VVD wethouder Gerard Huijpen van de gemeente Halderberge raakte eind 2008 in opspraak toen bekend werd dat hij op een politiebureau in Oudenbosch volledig door het lint was gegaan. Zijn dochter en schoonzoon werden daar verhoord vanwege een opstootje waarbij ze betrokken zouden zijn geweest.
Uit het politierapport, dat tijdens een raadsvergadering openbaar werd gemaakt, bleek dat Huijpen (tevens loco-burgemeester) herhaaldelijk de woorden “klerelijers” en “kankerlijers” tegen de agenten had gebruikt. Ook betichtte hij de politie later van “maffiapraktijken” en dreigde hij iemand neer te steken als zijn familie wat aangedaan zou worden. De leiding van het politiedistrict vroeg vervolgens schriftelijk opheldering aan de burgemeester waarna Huijpen uiteindelijk onder zware druk van de gemeenteraad zijn functie neerlegde.
Toen hij in 2009 voornemens was wederom terug te keren in de politiek, besloot de gehele lokale VVD fractie uit protest op te stappen en onder een nieuwe naam verder te gaan.