Kees Oversier (CDA)

Kees Oversier werd in november 2006 veroordeeld tot het betalen van een geldboete wegens valsheid in geschrifte. Hij zou in zijn voormalige rol als burgemeester van de gemeente Binnenmaas een deal hebben gesloten met projectontwikkelaar Kroon. Dit bedrijf kon voor het relatief goedkope bedrag van 1 miljoen gulden een stuk grond van het voormalige lokale afvalinzamelingsbedrijf RAD opkopen. De kwestie kwam uiteindelijk in opspraak na de daadwerkelijke totstandkoming van de overeenkomst ten tijde van het vertrek van Oversier als burgemeester van Binnenmaas in begin 2005. Projectontwikkelaar Kroon verwees toen terug naar een “mondelinge overeenkomst” met Oversier uit 2000 waarin het bedrag van 1 miljoen gulden zou zijn genoemd. In de tussentijd waren de grondprijzen flink gestegen. Ook trad Oversier in dienst bij Kroon.
De rechter besloot alleen een geldboete te geven aangezien niet bewezen kon worden dat Oversier ook persoonlijk financieel gewin had genoten. Oversier heeft altijd alle beschuldigingen ontkend.