André Bhola (PvdA)

In juni 2007 raakte André Bhola, deelraadsvoorzitter van de PvdA in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht. Daarin kwam sowieso al naar voren dat 20 van de 66 politici in stadsdeel Zuidoost nevenfuncties vervulden bij bedrijven of instellingen waar het zelf subsidie aan verleend had.
Onder wie ook André Bhola. Hij werd in het rapport genoemd als iemand die in alle belangenverstrengelingen “persoonlijk voordeel” had behaald door subsidies te verlenen aan bijvoorbeeld stichting “Anand Joti”, waar hij zelf voorzitter van was. Uit die subsidiepotten, die in de tienduizenden euro’s liepen, kreeg Bhola vergoedingen voor werkzaamheden die hij daar verrichtte.
Na het verschijnen van het rapport weigerde Bhola echter op te stappen. Pas nadat er zware politieke druk ontstond uit de landelijke PvdA top besloot Bhola zijn zetel “voorlopig” neer te leggen. Toen de lokale PvdA fractie een “contra-expertise” subsidieerde en liet uitvoeren door BING, verscheen er een nieuw rapport die een mildere kijk schetste op de belangenverstrengeling. Bhola mocht toen zelfs terugkeren in de fractie. Als gevolg hiervan besloot de Rekenkamer alle taken neer te leggen omdat het geen vertrouwen meer voelde in het instituut.