Lorna Koenen (PvdA)

Lorna Koenen, raadslid van de PvdA in Amsterdam-Zuidoost, werd in januari 2014 in haar rol als voorzitster van de Bijlmer Bewonersraad, een belangenorganisatie voor huurders in de Bijlmer, veroordeeld tot het terugbetalen van € 13.716 aan overkoepelende woningcorporatie Rochdale.
Beide partijen waren op dat moment al jarenlang verwikkeld in een slepend conflict. De Bijlmer Bewonersraad ontving jaarlijks het subsidiebedrag van € 70.000 van Rochdale aan huurdersparticipatie. Rochdale stelde echter zijn vraagtekens bij de bestemmingen van dat geld. De bewonersraad weigerde echter openheid van zaken te geven waarna in 2012 Rochdale naar de rechter stapte op verdenking van valsheid in geschrifte. Daaruit bleek dat een deel van het geld naar een adviesbureau ging die gespecialiseerd was in de begeleiding van mensen in de menopauze. De rechter vond dat de Bijlmer Bewonersraad ernstig in gebreke bleef bij het verschaffen van duidelijkheid en laakte de bestuurlijke kwaliteiten van Koenen. De PvdA eiste hierop haar raadszetel terug.