Margriet van Tulder (Groenlinks)

Margriet van Tulder raakte in oktober 2013 in opspraak nadat zij zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling in haar ambt als Provinciaal Statenlid in Limburg en haar rol als directeur en oprichtster van de educatieve stichting “Ithaka Science Center”. Dit kwam naar voren nadat er een vernietigend rapport verscheen dat de integriteit onderzocht van Van Tulder.
Volgens het rapport zou zij coalitiepartijen hebben benaderd waarbij zij aandacht vroeg voor de financiële problemen van stichting Itakha. Ze probeerde hierbij subsidie los te weken en vroeg daarbij ook om openlijke steun. Zo zou zij hebben voorgesteld om zelf een motie op te stellen die het CDA dan kon indienen. Vervolgens werd VVD fractieleider Joost Akker verzocht om die motie dan weer te steunen.
Nadat het rapport verschenen was besloot van Tulder op te stappen. Zelf hield zij vol niets gedaan te hebben ten behoeve van persoonlijk belang. Stichting Ithaka was intussen failliet.