René Roep (CDA)

Op 5 september 2013 trad René Roep af als burgemeester van Vlissingen. Dit deed hij nadat hij al enige tijd onder vuur lag in wat met name de lokale media afschilderde als de “bonnetjesaffaire”.
De gemeenteraad begon in 2013 een onderzoek naar het declaratiegedrag van de burgemeester en wethouders van de gemeente. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat bij een aantal bestuursleden onrechtmatigheden waren geconstateerd, waaronder bij Roep. Het college van B en W besloot daarop alle gedeclareerde bonnetjes openbaar te maken via een website. Zo konden de bewoners van Vlissingen terugzien hoe Roep onder andere een bed, wasmachine en barkrukken voor zichzelf declareerde.
Een speciale onderzoekscommissie had een hard oordeel over Roep, en sprak over een misplaatste “creditcardcultuur”. Ook laakte het de wijze waarop de declaraties werden gecontroleerd: Roep keurde ze zelf goed en voorzag ze van een handtekening. Roep noemde zijn handelswijze “onhandig” en beloofde uiteindelijk € 4400 terug te betalen. Tot tevredenheid van de gemeenteraad hield Roep uiteindelijk de eer aan zichzelf.