Henk Kool (PvdA)

De Haagse wethouder van sociale zaken, Henk Kool, raakte in oktober 2013 in opspraak toen bleek dat hij jaarlijks € 7000 uit het gemeentelijke armoedepotje schonk aan de stichting “Willem Drees Lezing”, waar hij zelf bestuurder van was. De stichting had sinds 1989 het doel de herinnering aan oud-premier en sociaaldemocraat Willem Drees in stand te houden. Toen bekend werd dat alleen al voor het etentje, welke maar één uur duurde en georganiseerd werd voor het bestuur zelf, in totaal € 14.000 aan subsidiegeld werd uitgegeven, kreeg Kool stevige kritiek te verduren. Op zowel lokaal als landelijk politiek niveau werd Kool “belangenverstrengeling” en “vriendjespolitiek” verweten. Kool was echter niet voornemens de jaarlijkse subsidie te stoppen, en bleef deze verdedigen. Hij werd al eerder in de gemeenteraad op het matje geroepen nadat er vraagtekens werden gesteld bij zijn vele dienstreizen naar China, waarvoor al ruim € 40.000 aan belastinggeld werd gespendeerd. Ook werd zijn plan om oud-voorzitter van de Haagse PvdA afdeling Martini een zeer lucratieve opdracht te gunnen voortijdig gestaakt door mede wethouders, omdat deze het vonden rieken naar belangenverstrengeling.
Kool kondigde overigens al een maand eerder zijn vertrek aan uit de Haagse politiek.