Tara Singh Varma (Groenlinks)

Tara Singh Varma, namens Groenlinks de eerste allochtone vrouw in de Tweede Kamer, raakte in juli 2001 verwikkeld in een schandaal dat de geschiedenisboeken in zou gaan als de “affaire Singh Varma”.
Singh Varma nam in mei 2001 afscheid van het openbare leven. Ze verklaarde een ongeneeslijke vorm van kanker te hebben en in terminale toestand te verkeren. Op dat moment was ze sinds 1982 actief in de Nederlandse politiek, waarvan sinds 1994 voor Groenlinks.
Singh Varma was echter al geruime tijd de spil in een aantal financiële schandalen. Zo zou de Ninash Foundation in financiële problemen zijn gekomen doordat Singh Varma nooit de toezegging nakwam om met 250.000 dollar over de brug te komen. Ook kwam zij in opspraak door haar rol als penningmeester van het Grenada-comité. Hoewel nooit bewezen werd dat zij daar inzamelingsgeld verduisterd had, betichtte een speciaal onderzoekscommissie haar handelen wel als “financieel wanbeheer”. Singh Varma erkende een deel van haar schulden wel, maar wees daarbij altijd naar haar ziekte. Daarmee kon zij niet voorkomen dat schuldeisers tot vier maal toe beslag legde op haar woning in Amsterdam-Zuid.
Het televisieprogramma Tros Opgelicht ontmaskerde Singh Varma uiteindelijk. In de bewuste uitzending liet men zien dat er geen sprake kon zijn van een ongeneeslijke ziekte. Hoewel Singh Varma in eerste instantie alles ontkende, kon zij niet anders dan publiekelijk haar verontschuldigingen aanbieden. Ze verklaarde in een waanwereld te hebben geleefd waarbij de aandoening “pseudologia fantastica” werd genoemd.
Andere mensen verweten haar pogingen te hebben gedaan haar financiële problemen te ontwijken door haar ziekte voor te wenden als een schreeuw van aandacht. Singh Varma keerde nooit meer terug in de politiek.