Ali Lazrak (SP)

Ali Lazrak raakte als lid van de Tweede Kamer voor zowel de SP als later in een éénmansfractie verschillende malen negatief in het nieuws.
Zo was er allereerst een slepend conflict dat Lazrak in 2003 had met partijleider Jan Marijnissen. Toen Lazrak vanuit de PvdA de overstap maakte naar de SP, tekende hij tot tweemaal toe voor de speciale afdrachtsregeling die de partij hanteerde. Bij nader inzien kon Lazrak zich toch niet vinden in het salarisstrookje dat door deze regeling sterk verminderd was en weigerde zich vervolgens hieraan te committeren. Wat volgde was een ernstig conflict met partijleider Marijnissen waarna Lazrak zich afsplitste tot éénmansfractie. De “Groep Lazrak” kwam vervolgens alleen nog maar negatief in de media nadat RTL-nieuws uitrekende dat Lazrak maar liefst 70% van de tijd afwezig was in de Tweede Kamer, en nooit zelfs een kamervraag had gesteld. Ook moest hij na zijn politieke carrière ruim € 30.000 terugbetalen aan de Tweede Kamer, onder andere wegens onterecht gedane declaraties.
Gebruikmakend van zijn wachtgeld keerde Lazrak terug naar Marokko waar hij een radiostation oprichtte. Ook in Marokko haalde Lazrak in negatieve zin de pers toen een aantal vrouwelijke werknemers een aanklacht indienden wegens mishandeling en seksuele intimidatie.