Désirée Bonis (PvdA)

In juni 2013 stapte Désirée Bonis teleurgesteld uit de Tweede Kamer fractie van de PvdA. Ze had onder andere kritiek op haar partij, omdat volgens haar de PvdA het “het buitenlandbeleid door de VVD liet bepalen”. Als voormalig topambtenaar keerde zij vervolgens terug naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ondanks dat het departement nog geen functie voor haar had, accepteerde zij wel alvast het royale jaarsalaris van € 110.000,- zonder arbeid te verrichten.
Het ministerie reageerde hierop dat dit “de normale gang van zaken is”.