Randy Stena (PvdA)

In begin 2009 kwam de stadsdeelfractie van de PvdA in Amsterdam Zuidoost negatief in het nieuws toen bekend werd dat raadslid Randy Stena al ruim een jaar zonder opgaaf van redenen wegbleef en niets meer uitvoerde. Ondertussen bleef hij wel het netto bedrag van € 930 per maand incasseren.
Toen dit ook voor de PvdA te gortig werd besloot men een terugroepingsprocedure in te zetten en Stena te vragen zijn zetel in te leveren.
De verbazing was dan ook groot toen Stena in april 2009 opeens weer op een raadsvergadering verscheen. Hier las hij een verklaring voor dat hij besloten had verder te zullen gaan als éénmansfractie.
Daarna werd tot aan zijn vertrek in 2010 uit de deelraad niets meer vernomen van Stena.