Sam Pormes (Groenlinks)

Oud senator en Groenlinks partijbestuurder Sam Pormes werd in 2001 veroordeeld tot het terugbetalen van ruim € 20.000 aan een onterecht genoten WW-uitkering. Hij werd ook aangeklaagd wegens het vervalsen van documenten voor de uitkeringsaanvraag. Die zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Het geld moest hij wel terugbetalen omdat hij als bestuurder van Stichting Masiun geen recht kon hebben op een uitkering. Ook in hoger beroep werd Pormes in het ongelijk gesteld.
In 2005 was er nog meer controverse rond Sam Pormes. Er verschenen verhalen over een terroristisch verleden, waarna Groenlinks uiteindelijk besloot Pormes te royeren. Dit royement werd later ook weer teruggedraaid door de partijraad. Een onderzoekscommissie stelde dat Pormes weliswaar de schijn tegen had, maar dat er tevens onvoldoende bewijs was.