Eric Lucassen (PVV)

Eric Lucassen raakte in 2010 kort na zijn installatie voor de Tweede Kamer in opspraak nadat voormalige buurtgenoten in een tv programma meldden dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan intimidatie en bedreigingen. Lucassen heeft later hiervoor zijn excuses aangeboden.

Ook kwam snel hierna aan het licht dat Lucassen als onderofficier bij de Landmacht in 2002 veroordeeld was voor misbruik van gezagsverhoudingen jegens een vrouwelijke ondergeschikte in opleiding. Hij kreeg hiervoor twee geldboetes.
De PVV besloot hierop enkele woordvoerderschappen bij Lucassen weg te nemen.