Wijnand Duyvendak (Groenlinks)

Voormalig milieuactivist Wijnand Duyvendak raakte in 2008 in opspraak nadat hij als Tweede Kamerlid voor Groenlinks toegaf dat hij in 1985 ingebroken had bij het Ministerie van Economische Zaken. Tot dan toe had hij die inbraak altijd ten stelligste ontkend.
Duyvendak beweerde echter wel dat zijn ontboezeming niets te maken had met het feit dat de inbraak toen inmiddels al verjaard was.
Ook ontkent hij nog steeds ieder betrokkenheid met de extreem linkse terroristische groep Rara, tevens uit de jaren 80.